Om RASKAR

«Lu irilaR raskaR runoR»
Disse ordene ble funnet på en runestein i Rakkestad, Østfold og var inspirasjone til å starte RASKAR AS.
Etter å ha jobbet med IT og økonomi i over 25 år var tiden inne for og startet noe eget. 

Kvalitet setter spor.